• {关键字}
 • {关键字}

  Điện thoại: 028-73035777

{关键字}

Super Data chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • - Thực hiện và quản lý việc cung đăng ký sử dụng và cung cấp dịch vụ (các dịch vụ) cho Khách hàng.
 • - Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • - Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Super Data.
 • - Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng.
 • - Đảm bảo quyền lợi khách hàng.
 • - Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ.
 • - Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Những loại Thông tin cá nhân mà Super Data thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

 • - Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, email.
 • - Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.
 • - Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 • - Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh.

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Super Data  không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.
Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).
Super Data cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3.  Thời gian lưu trữ thông tin:
Super Data sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4.  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
Super Data có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.
Super Data sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.
Ngoài ra, Super Data có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

5.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Tên công ty:/ Company name CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN
Trụ sở:/ Headquarter: 20 Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại:/ Tel +84.2873035777 | Fax : +84.2862906487
Email: info@superdata.vn
Website: superdata.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Super Data  đều có các quyền như sau:

 • - Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập.
 • - Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập.
 • - Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập .
 • - Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin.
 • - Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Super Data .
Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Super Data  các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.
Super Data sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

 

Live casino uy tín-Game casino đổi thưởng

Trở thành đối tác của SuperData quý khách sẽ được hỗ trợ toàn diện. Chương trình quản lý đối tác bằng phần mềm chuyên nghiệp, hiện đại, dễ sử dụng giúp quý khách dễ dàng tập trung kinh doanh phát triển doanh số cao nhất.

TOP
Live casino uy tín-Game casino đổi thưởng